เว็บตรง

เว็บตรงมาถูกทางแล้ว

เว็บตรงมาถูกทางแล้ว

Skyrmions เป็นประเภทของ “quasiparticle” ซึ่งเป็นการรบกวนเว็บตรงภายในวัสดุที่มีลักษณะเหมือนอนุภาคเดียว แม้จะเป็นกลุ่มของอนุภาคเดี่ยวจำนวนมากก็ตาม แม้ว่า skyrmion จะประกอบด้วยอะตอมซึ่งยังคงนิ่งอยู่ในวัสดุ แต่ skyrmion สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้เหมือนอนุภาคจริง โดยการเลื่อนจากอะตอมกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง นักฟิสิกส์สสารควบแน่น Kirsten von...

Continue reading...

เว็บตรงไข่นกที่วางในสภาพอากาศหนาวเย็นจะมีสีเข้มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ไข่อุ่นได้

เว็บตรงไข่นกที่วางในสภาพอากาศหนาวเย็นจะมีสีเข้มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ไข่อุ่นได้

ไข่นกมาในหลากหลายสีที่ชวนให้เวียนหัว แต่จากมุมมองทั่วโลก เว็บตรงความหลากหลายนั้นเป็นไปตามรูปแบบที่เรียบง่าย ยิ่งสภาพอากาศหนาวเย็น ไข่ก็จะยิ่งเข้มขึ้น การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นไข่ที่เข้มกว่าดูดซับความร้อนได้ดีกว่าไข่ที่เบากว่า ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกไก่ที่กำลังเติบโตนั้นอบอุ่นในขณะที่พ่อแม่ของพวกมันหาอาหารตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ออนไลน์ในวันที่ 28 ตุลาคมในNature Ecology and Evolution นักชีววิทยาได้พยายามหาแรงคัดเลือกที่สร้างและระบายสีไข่ ของสายพันธุ์หนึ่งๆ มาเป็นเวลานาน...

Continue reading...